Suvi

Owyeah

onsdag, august 23, 2006

Norsk oppgave

Kommunikasjon:

a) Min definisasjon på kommunikasjon er når informasjon blir sendt videre.
Feks. nyheter, det er vel en måte å kommunisere på til flere på en gang.
Annen ting er radio og aviser, og bare det å snakke med hverandre.
Synes det er litt vanskelig å forklare hvordan jeg ser på kommunikasjon,
men i de fleste tilfeller er det vel slik...

b) Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») er en betegnelse på utveksling av informasjon mellom personer eller maskiner. Teknologi som handler om representasjon, overføring, tolkning og prosessing av data mellom personer, steder og maskiner, kalles informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den akademiske disiplinen som studerer kommunikasjon kalles kommunikasjonsstudier. Begrepet kommunikasjon brukes også synonymt med samferdsel.

Fant dette på http://http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunikasjon.

c) Eksempler på kommunikasjon er vel Tv, radio, avis, telefoner, data/internett.